Προετοιμασία για τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Αφορά την Προκήρυξη 2Γ/2022

για ΠΕ  &  ΤΕ  (πρώτο στάδιο)

ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΤΟΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σύμφωνα με τον νόμου 4765/2021, το σύστημα προσλήψεων προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα άλλαξε και ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).

Με τον νόμο αυτό ως κεντρική διαδικασία προσλήψεων ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ο οποίος θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη 

Αφορά  θέσεις μόνιμου προσωπικού Π.Ε (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)  και Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).

Στον γραπτό διαγωνισμό ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

 

Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (πρώτο στάδιο)

Η αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας. (βλέπε επισυναπτόμενο ΦΕΚ)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός περιλαμβάνει:

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες:

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%,

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%

 Τρόπος εξέτασης των εξετάσεων

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων/δοκιμασιών, γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟCR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, απαντήσεις.

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος/δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

 (e-learning)

και υπάγεται στην εκπαιδευτική μας δράση «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» και περιλαμβάνει:

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης, μελέτη διδακτικού υλικού. -με την εκπαιδευτική  πλατφόρμα MOODLE
 • σύγχρονη On-line τηλεκπαίδευση,- ZOOM
 • Εβδομαδιαίο Φόρουμ συζήτησης, ερωτήσεις -απαντήσεις

Στην Εκπαίδευση συμμετέχουν καταξιωμένοι εκπαιδευτές  από το Επιστημονικό μας Μητρώο με Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους σπουδών

Διάρθρωση του προγράμματος εκπαίδευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 250 ΩΡΕΣ

α)  Γνώσεις  Γενικού Περιεχομένου 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 Εβδομάδες / Ενότητες            Σύνολο 125 ώρες

( 25 ώρες σύγχρονη ON-LINE τηλεκπαίδευση  & 100 ώρες μελέτη διδακτικού υλικού- ΤΕΣΤ- ΦΟΡΟΥΜ συζήτησης )

Η διάρθρωση είναι η παρακάτω

1η Εβδομάδα/Ενότητα

 • Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου
 • Θεμελιώδη Δικαιώματα

2η Εβδομάδα/Ενότητα

 • Όργανα του Κράτους –Οργάνωση της Διοίκησης
 • Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Δημόσια Πολιτική

3η Εβδομάδα/Ενότητα

 • Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
 • Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

4η Εβδομάδα/Ενότητα

 • Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

5η Εβδομάδα/Ενότητα

 • Δημοσιονομική Πολιτική
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 Εβδομάδες / Ενότητες            Σύνολο 125 ώρες

( 25 ώρες σύγχρονη ON-LINE τηλεκπαίδευση  & 100 ώρες μελέτη διδακτικού υλικού- ΤΕΣΤ- ΦΟΡΟΥΜ συζήτησης )

Η διάρθρωση είναι η παρακάτω

6η Εβδομάδα/Ενότητα

 • δεξιότητες γλωσσικού συλλογισμού

 

7η Εβδομάδα/Ενότητα

 • δεξιότητες αριθμητικού συλλογισμού

8η Εβδομάδα/Ενότητα

 • δεξιότητες αριθμητικού συλλογισμού

 

9η Εβδομάδα/Ενότητα

 • δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

10η Εβδομάδα/Ενότητα

 • δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

ΚΟΣΤΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  700 €

 

Οικονομική πολιτική

 • Εφάπαξ 700  €
 • Δύο δόσεις των 400€ (εγγραφή) & 300 (σε ένα μήνα)
 • Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα (μέχρι 6 άτοκες δόσεις)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.