Πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security)

 

Το ΚΕΚ Αθηνά, διοργανώνει σεμινάρια Security μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning).

Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η κατάρτιση των υποψηφίων, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και του ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security). Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας κτλ.

Διάρκεια: 105 ώρες

Λεπτομέρειες σεμιναρίου Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security).

Ειδικότητες Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων.
Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)
Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας:

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία πρόσωπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

 

Εισηγητές – Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι επαγγελματίες Νομικοί και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς επίσης επαγγελματίες του χώρου της υγείας με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., οι οποίοι χρησιμοποιούν πλήθος εκπαιδευτικών τεχνικών τόσο στα δια ζώσης μαθήματα όσο και στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Όλοι οι διδάσκοντες είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο μητρώο εκπαιδευτών που είναι διαθέσιμο εδώ:
Εκπαιδευτές Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια (eoppep.gr)

 

Δικαίωμα συμμετοχής

• Όλοι οι άνεργοι που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
• Όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται ως security – φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειας τους.
• Όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.
• Οι υπεύθυνοι καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
• Όσοι ανήκουν σε αυτούς που έχει λήξει η άδεια εργασίας και θέλουν να επανέλθουν στο επάγγελμα του security.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα

 

Συχνές Ερωτήσεις

1. Που μπορώ να απασχοληθώ ως προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας;

Εφόσον εκδώσετε την απαιτούμενη από το νόμο άδεια Security, μπορείτε να απασχοληθείτε ως εργαζόμενοι σε Ιδιωτικές Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) , οι οποίες παρέχουν σε τρίτους μία ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες:

Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, φύλαξη δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας εγκαταστάσεων
Προστασία φυσικών προσώπων
Ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα – τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων,
Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων,
Έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού, σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής,
Συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης,
Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους,
Υπηρεσίες ασφαλείας σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία για την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού.

2. Πως εκδίδω άδεια εργασίας προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.;

Για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1ο βήμα: Εγγράφεστε και ακολούθως παρακολουθείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 105 ωρών – περίπου 20 ημερολογιακές ημέρες- είτε στο εκπαιδευτικό μας κέντρο στο Ίλιον είτε μέσω τηλεκατάρτισης με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

2ο βήμα: Μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, σας χορηγούμε Βεβαίωση Κατάρτισης με την οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμέτοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που διοργανώνει το ΚΕΜΕΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ.

3ο βήμα: Συμμετέχετε στις εξετάσεις όπου καλείστε να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεις πρακτικού και θεωρητικού μέρους – μην ανησυχείτε! Οι εκπαιδευτές μας , όλοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων με μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα Ιδιωτικής Ασφαλείας θα σας έχουν προετοιμάσει κατάλληλα!​

4ο βήμα: Μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων παραλαμβάνετε από τον ΕΟΠΠΕΠ (www.eoppep.gr) την προσωπική σας βεβαίωση πιστοποίησης με την οποία μπορείτε πλέον (αφού συγκεντρώσετε και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται) να εκδώσετε άδεια εργασίας προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. Την αίτηση για να αποκτήσετε άδεια Security μπορείτε να την υποβάλετε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ή στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας σας. Περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση εδώ: Σχετικά με Άδεια Εργασίας σε ΙΕΠΥΑ και ΓΙΕ | Ελληνική Αστυνομία (astynomia.gr)

3. Τι περιλαμβάνουν οι ερωτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησης;

Η τράπεζα θεμάτων – κατάλογος που περιέχει τις ερωτήσεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, είναι αναρτημένη εδώ trapeza-thematon (kemea.gr)

4. Που μπορώ να βρω την ύλη που πρέπει να μελετήσω για τις εξετάσεις πιστοποίησης;

Όλη η ύλη την οποία θα διδαχθείτε στην κατάρτιση διάρκειας 105 ωρών περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Εξετάσεων Πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας, το οποίο έχει συντάξει το ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας).

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΔΩΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ!!!

5. Έχω ήδη άδεια εργασίας προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α. και θέλω να την ανανεώσω. Τι μαθήματα θα παρακολουθήσω;

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να συμμετάσχετε στις εξετάσεις που διοργανώνουν το ΚΕ.ΜΕ.Α. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθήσετε την κατάρτιση των 105 ωρών. Για εσάς υφίσταται ειδικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα προετοιμασίας 40 ωρών, διάρκειας περίπου 8 ημερών με Κόστος 140€

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τον Νόμο 3707/2008 (ΦΕΚ A-209/8-10-2008)

Για περισσότερες πληροφορίες-εγγραφές επισκεφθείτε τα γραφεία μας Όθωνος 17 Λαμία, ή καλέστε μας στα τηλέφωνα 2231067312 και 2231400127 Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-20:00 ή εναλλακτικά συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
kek-athina Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας ISO 9001:2015
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.