ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

                        &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

 

 

ΕΝΑΡΞΗ  5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει το 1ο στάδιο του διαγωνισμού

 

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, πρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαδικασίες του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

ΠΟΙΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

Οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α   από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη σχολή, θεωρούνται δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με τα προβλεπόμενα μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα.

Αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης με το βασικό μισθό του Δημοσίου Υπαλλήλου. Ο χρόνος εκπαίδευσης (18 μήνες) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και η φοίτηση ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master).

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης , οι σπουδαστές   διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι  σε ανώτερες θέσεις του Δημοσίου που αναφέρονται μέσα στην προκήρυξη

 

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Στο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχουν δικαίωμα συμμετοχής ιδιώτες αλλά και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών , ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης .

Οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό χρειάζεται:

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (οποιασδήποτε Σχολής) ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.
 • Πτυχίο ξένης γλώσσας C2 (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά ή Ιταλικά ή ισπανικά), που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε τμήμα δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.
 • Ειδικά για την εισαγωγή στον τμήμα ΟΕΥ (Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και μίας εκ των Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας στους συμμετέχοντες.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του 29ου διαγωνισμού με τις προϋποθέσεις και τα στάδια.

   

Θα ακολουθήσει η προκήρυξη για τον 30ο Εισαγωγικό διαγωνισμό για την ΕΣΔΔΑ με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και προϋποθέσεις σε κάθε τμήμα

 

Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η προετοιμασία για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην ΕΣΔΔΑ εντάσσεται στην εκπαιδευτική μας δράση  «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Σύνολο  250 ώρες  εκ των οποίων 50 ώρες Σύγχρονη Εκπαίδευση και 200 ώρες Ασύγχρονη    κατανεμημένες σε δέκα(10) Ενότητες   (πρώτο στάδιο)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 • ΠΛΟΥΣΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (e-learning)

 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης

(200 ώρες), μελέτη διδακτικού υλικού.  -MOODLE

 • σύγχρονη On-line τηλεκπαίδευσης (50 ώρες),- ZOOM
 • Εβδομαδιαίο Φόρουμ συζήτησης, ερωτήσεις -απαντήσεις-συζήτηση

 

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

 

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

Προκαταρκτικό  ( ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ)  (Γραπτή Δοκιμασία)

Οι υποψήφια εξετάζονται σε 3 μαθήματα,

1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους  (ανάπτυξη θέματος)

2) Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική (ανάπτυξη θέματος)

3) Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες (με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

 

Από τις εξετάσεις στο στάδιο αυτό θα περάσουν στο Δεύτερο στάδιο o διπλάσιος αριθμός των τελικών εισακτέων (δείτε το PDF με τις αναλυτικές πληροφορίες και την διδακτέα ύλη)

 

Στην Εκπαίδευση συμμετέχουν καταξιωμένοι εκπαιδευτές  από το Επιστημονικό μας Μητρώο

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ …………………ΚΔΒΜ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.