Νέο Voucher Ανέργων & Εργαζομένων Τουριστικού κλάδου με Επίδομα έως 2500€!

Αναμένεται να δημοσιευθεί η Πρόσκληση νέου επιδοτούμενου προγράμματος Voucher με επίδομα έως 2.500€ για τουλάχιστον 18.000 ωφελούμενους που προέρχονται από τον κλάδο του τουρισμού και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η Δράση περιλαμβάνει:

👇

✅ Εκπαιδευτικό επίδομα, έως 2500 € (2 x 1.250€) για κάθε ειδικότητα σε 2 κύκλους (5€/ώρα x 500 ώρες)

✅ Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (βιντεομαθήματα), διάρκειας 250 ωρών, ανά ειδικότητα

✅ Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

Ειδικότητες

(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.
(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων


Τα προγράμματα κατάρτισης πραγματοποιούνται σε έως (4) κύκλους, διαρκούν (250) ώρες, και διεκπεραιώνονται εντός (3) μηνών.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι δυνατόν να ανέλθει στο ποσό των 2.500€ (2 ειδικότητες x 1.250€), γιατί είναι επιτρεπτή η παρακολούθηση έως 2 ειδικοτήτων σε διαφορετικό κύκλο.

Δικαιούχοι

Κριτήρια συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης έχουν φυσικά πρόσωπα που:

α. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

β. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19.

γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

δ. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

Κριτήριο Επιλογής

Η επιλογή των καταρτιζόμενων  θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής, μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Επίδομα κατάρτισης

Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε ωφελούμενου είναι δυνατόν να ανέλθει στο ποσό των 2.500€, γιατί είναι επιτρεπτή η παρακολούθηση έως 2 ειδικοτήτων σε διαφορετικό κύκλο (2 ειδικότητες x 1.250€).

Στους καταρτιζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν αλλά δεν επιτυγχάνουν στις εξετάσεις πιστοποίησης καταβάλλεται 70% του δικαιούμενου ποσού

Οι άνεργοι καταρτιζόμενοι καθώς και όσοι βρίσκονται σε αναστολή, εξαιρούνται από την καταβολή του επιδόματος τακτικής ανεργίας, καθώς και κάθε άλλου επιδόματος, το οποίο καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους σε αναστολή εργασίας, για όσους μήνες λαμβάνουν το επίδομα κατάρτισης.

Μέθοδος Κατάρτισης

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), όπου ο εκπαιδευόμενος θα παρακολουθήσει μαγνητοσκοπημένα βιντεομαθήματα, ημέρες και ώρες της επιλογής του, μέσα στο ανώτατο οριζόμενο χρονικό πλαίσιο των 3 μηνών ανά κύκλo.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2231400127 – 2231067312 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Φόρμα Ενδιαφέροντος
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.