Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΚΕΚ ΑΘΗΝΑ  σε συνεργασία με το Διαβαλκανικό εκπαιδευτικό κέντρο διοργανώνει Πρόγραμμα με τίτλο: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων το οποίο εμπίπτει στο Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-5-2016 και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ.

 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται με βάση την εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παρέχει στους συμμετέχοντες:

– Δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων βασιζόμενα στην Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

– Χτίσιμο, παρουσίαση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας από έμπειρους στο χώρο αξιολογητές

– 12 ώρες επανακατάρτισης πριν από τις εξετάσεις για την παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων

– Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (ΦΕΚ 2844/2012 και Ν. 3486/2016) που γίνεται αποδεκτό από τον ΕΟΠΠΕΠ

 

Επιστημονική Ομάδα Προγράμματος

 

Οργανωτικά Υπεύθυνος: Δεληχάτσιος Γεώργιος, Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Τσίρος Χαράλαμπος, Διδάκτωρ Παιδαγωγός, με μεταπτυχιακό τίτλο στην Κοινωνιολογία, Πιστοποιημένος Αξιολογητής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Πιστοποιημένος στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 

Εισηγητές προγράμματος:

Αγαπητού Ελένη,

Πιστοποιημένη στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή και στη Δημόσια Διοίκηση, ΣΕΛΕΤΕ, Κοινωνιολόγος.

Βρύζα-Γιαβάση Γεωργία,

Πιστοποιημένη στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Κοινωνιολόγος.

 

Δρ. Γρατσάνη Σταματία,

Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργανωσιακή Ψυχολογία και στην Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική, Ψυχολόγος, Πιστοποιημένη στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

 

Καλοπήτα Βασιλική,

Αγγλική Φιλολογία, Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Εξ’αποστάσεως Εκπαίδευση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πιστοποιημένη στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

 

Δρ. Τσίρος Χαράλαμπος,

Διδάκτωρ Παιδαγωγός, με μεταπτυχιακό τίτλο στην Κοινωνιολογία, Πιστοποιημένος Αξιολογητής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, Πιστοποιημένος στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

 

Πού απευθύνεται

 

• Σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

• Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ)

• Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων

Ενότητες Προγράμματος

(με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ»)

• Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου

• Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή

• Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας

• Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)

• Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες

• Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

• Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)

• Εργαστήριο Σχεδιασμού εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευόμενους

• Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, (Χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.)

• Παρουσίαση εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και υποστήριξη

 

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης & Λεπτομέρειες Προγράμματος

 

150 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι :

120 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας βασισμένης εξ ολοκλήρου στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ, με ευρηματικές ασκήσεις, πρωτότυπα μαθησιακά παιγνίδια και ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων.

18 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης

12 ώρες δια ζώσης κατάρτιση

Κόστος: 250 € ανά συμμετοχή (ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΡΤΙΟΥ)

Ώρες διεξαγωγής προγράμματος «δια ζώσης»: Σάββατο και Κυριακή: 09.00 – 15.00

 

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας

 

Εφόσον οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το ανωτέρω πρόγραμμα και είναι ενταγμένοι σε Μητρώο Εκπαιδευτών (Προσωρινό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ, Λ.Α.Ε.Κ., ΕΚΔΔΑ ή άλλο) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ ώστε να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία.

 

Τα απαραίτητα βήματα είναι τα εξής:

1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης μέσα από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Εκτύπωση και υπογραφή της Ηλεκτρονικής αίτησης

3. Κατάθεση του προβλεπόμενου χρηματικού ποσού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προσδιορίζεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Αποστολή φακέλου με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία) με την ένδειξη: «Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης».

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε σε αυτή την σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Την υπεύθυνη δήλωση κατεβάστε την μέσω της σελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Μετά την αποστολή της αίτησής σας, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της και το αποτέλεσμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας trainers.eoppep.gr

kek-athina Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας ISO 9001:2015

Πληροφορίες Προγράμματος:

ΚΕΚ ΑΘΗΝΑ
ΌΘΩΝΟΣ 17 ΛΑΜΙΑ
Τηλ:2231400127
Υπεύθυνη προγράμματος Παπαδοπούλου Ελένη
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησής σας.